Jos hevosesi saisi valita

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Veljekset Wahlsten ( Y-tunnus:2724567-3 )
Vieterikatu 1, 15700 Lahti, Finland
Tel. +358-3-875 990 • Fax +358-3-7353 428

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ
Anne Santonen
03-875 990
velj.wahlsten@veljwahlsten.com

REKISTERIN NIMI
Veljekset Wahlsténin asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Henkilö on rekisteröitynyt Veljekset Wahlsténin asiakkaaksi tai ostanut Veljekset Wahlsténilta tavaraa.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on Veljekset Wahlstenin asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan. Tietoja voidaan käyttää Veljekset Wahlsénin toiminnan kehittämiseen liittyen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Veljekset Wahlsténin omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Veljekset Wahlstén saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Veljekset Wahlsténin asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta

Veljekset Wahlsténilla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Veljekset Wahlstén Oy:n asiakaspalveluun tai rekisterinhoitajalle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Postiosoite
Puhelinnumero
Tiedot käsitellyistä tilauksista
Tilausten Postin seurantatiedot

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja ei luovuteta Veljekset Wahlsténin ulkopuolelle. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Veljekset Wahlsténin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.
Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Veljekset Wahlsténin sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Veljekset Wahlsténin salasanasuojatulla palvelimella.